وبینار آموزشی PHP-MySQL

وبینار آموزشی PHP-MySQL، در تاریخ 10 مهر 1399 توسط موسسه منظومه ایرانیان برگزار شد.

فیلم جلسه چهارم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه چهارم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه سوم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه سوم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه دوم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه دوم دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه اول دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

فیلم جلسه اول دوره اکسل پیشرفته گروه صنعتی تما

وبینار اصول ورود آگاهانه به بورس و ثروت آفرینی

فیلم وبینار اصول ورود آگاهانه به بورس و ثروت آفرینی که در پنجشنبه, 6 شهریور 1399 برگزار شد.

وبینار آشنایی با اکسل پیشرفته

فیلم وبینار آشنایی با اکسل پیشرفته که در پنجشنبه, ۳۰ مرداد ۹۹ برگزار شد.

وبینار آشنایی با VMware vSphere 6.7

فیلم وبینار آشنایی با VMware vSphere 6.7 که در جمعه 26 تیر ماه 1399 برگزار شد.

وبینار آشنایی با CCNA

فیلم وبینار آشنایی با CCNA که در جمعه 20 تیر ماه 1399 برگزار شد.