همکاری با ما

موسسه منظومه در راستای رسالت کاری خود به مدرسین برتر حوزه های فناوری اطلاعات و مدیریت نیازمند است. به همین منظور شما می توانید با پر کردن فرم زیر و ارسال رزومه در این امر ما را یاری نمایید.
آپلود رزومه