وبینار آشنایی با VMware vSphere 6.7

فیلم وبینار آشنایی با VMware vSphere 6.7 که در جمعه 26 تیر ماه 1399 برگزار شد.

برای شرکت در دوره اصلی VMware vSphere 6.7 به لینک زیر مراجعه کنید:

دوره آموزشی VMware vSphere

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!