فیلم وبینار آشنایی با VMware vSphere 6.7 که در جمعه 26 تیر ماه 1399 برگزار شد.

برای شرکت در دوره اصلی VMware vSphere 6.7 به لینک زیر مراجعه کنید:

دوره آموزشی VMware vSphere

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!