فیلم وبینار آشنایی با MTCNA که در جمعه 20 تیر ماه 1399 برگزار شد.

برای شرکت در دوره اصلی MTCNA، به لینک زیر مراجعه کنید:

دوره آموزشی MTCNA

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!