فیلم وبینار آشنایی با اکسل پیشرفته که در پنجشنبه, ۳۰ مرداد ۹۹ برگزار شد.

برای شرکت در دوره اصلی اکسل پیشرفته؛ به لینک زیر مراجعه کنید:

دوره اکسل پیشرفته

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!