وبینار آشنایی با اکسل پیشرفته

فیلم وبینار آشنایی با اکسل پیشرفته که در پنجشنبه, ۳۰ مرداد ۹۹ برگزار شد.

برای شرکت در دوره اصلی اکسل پیشرفته؛ به لینک زیر مراجعه کنید:

دوره اکسل پیشرفته

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!