کارگاه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

کارگاه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

 کارگاه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

زمان

جمعه 17 مرداد 1399 - ساعت 16 الی 20

سرفصل کارگاه


ISMS چيست؟

  • مزایای ISMS 
  • حوزه های يازده گانه
  • اجزاء و ساختار تشکیلات امنيت اطلاعات سازمان
  • مراحل پياده سازی و دريافت استاندارد
  • مزايای اجرا و دريافت استاندارد 27001 ISO

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!