کارگاه تحلیل سیستم های ژاپنی

کارگاه تحلیل سیستم های ژاپنی

کارگاه تحلیل سیستم های ژاپنی

زمان برگزاری

4 مهر 1399 - ساعت 14 تا 19

 

مخاطبان دوره

فعالان عرصه ی بورس، علاقه مندان به سرمایه گذاری در بورس

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!