کارگاه آشنایی با استاندارد ISO 10015

 • نام مدرس
  بابک حاتمی ( رزومه)
 • زمان برگزاری
  پنج‌شنبه, ۱۳ شهریور ۹۹
 • مدت دوره
  ۴ساعت
 • قیمت :
  ۶۹,۰۰۰
  تومان
پایان یافت

ظرفیت این دوره تکمیل شده است

ظرفیت این دوره تکمیل شده است

کارگاه آشنایی با استاندارد ISO 10015

قیمت :
۶۹,۰۰۰
تومان

معرفی دوره

استاندارد آموزش ایزو 10015 با هدف کمک و راهنمای به انجام اثر بخش فعالیت های آموزشی در سازمانها تلاش دارد در چارچوب اصول مدیرت کیفیت که بر پایه استاندارهای سری ISO9000 می باشد، رهنمود هایی را در خصوص مولفه های اصلی آموزش یعنی “تحلیل نیازها، طراحی  و برنامه ریزی، اجرای آموزش ،‌ارزشیابی نتایج و نظارت بر بهبود فرآیند آموزش ” به مسئولین و کارشناسان آموزش سازمانی ارائه نماید..امروزه تلقی مدیران سازمان های پیشرو از مکانیزم آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، راهبردی و خردی آینده سازاست که میتواند بطور آگاهانه برای بهبود مداوم سازمانها و پاسخ به شایستگی های مورد انتظار محیط متغییر بکار رود.

 

زمان برگزاری دوره

پنجشنبه 13 شهریور 1399 - ساعت 16 تا 20

این رویداد با بالاترین کیفیت به صورت آنلاین برگزار می شود و در انتها، فیلم جلسه برای حاضرین به اشتراک گذاشته می شود.

 

توضیحات و سرفصل ها

سرفصل ها

 • تفاوت ویرایش 2019
 • دامنه كاربرد
 • تغییرات اصلی در مقایسه با نسخه قبلی
 • اصطالحات و تعاریف
 • استانداردهای آموزشی
 • هدف استاندارد 10015 ISOO
 • الزامات تعیین نیاز آموزشی (نیازسنجی)
 • طراحی و برنامه ریزی آموزشی
 • اجرای آموزش
 • ارزشیابی نتایج آموزش (اثربخشی)
 • برخی از مزایای بکارگیری استاندارد 2019:10015 ISO
 • برخی مشکالت و چالش های پیشرو در آموزش
 • ارائه جداول كاربردی

معرفی مدرس

بابک حاتمی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Blanditiis doloremque doloribus harum magni tempora. A accusamus, atque cupiditate, eligendi esse fugiat illum incidunt laborum laudantium, modi molestias odit suscipit ullam?

نظرات

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!