آشنایی روان‌شناختی با همسر

آشنایی روان‌شناختی با همسر

 آشنایی روان‌شناختی با همسر

زمان برگزاری

29 آبان 1399 - ساعت 15 الی 21

مهدی ناجی عظیمی

روان شناس و مشاور خانواده

مشاهده پروفایل استاد

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!