اقتصاد برای مدیران

پایان یافت

ظرفیت این دوره تکمیل شده است

ظرفیت این دوره تکمیل شده است

اقتصاد برای مدیران

قیمت :
۲۰,۰۰۰
تومان

معرفی دوره

اقتصاد برای مدیران 

توضیحات و سرفصل ها

خرد

کلان

گیم تئوری

معرفی مدرس

کیارش سلاجقه

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Blanditiis doloremque doloribus harum magni tempora. A accusamus, atque cupiditate, eligendi esse fugiat illum incidunt laborum laudantium, modi molestias odit suscipit ullam?

نظرات

نظر دهید

با استفاده از فرم نظردهی زیر به بهبود خدمات کمک کنید.
متن پیام الزامی است!